sefrserwe
 
9576B Двойно залепваща лента


ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
95776B е двойно залепваща черна полипропиленова филм-лента, служеща за снаждане на предмети.

ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА
Тип на адхезия – акрилна
Основен носител – полипропилен
Дебелина (ASTM D-3652): лента – 100 µm
освобождаваща лента - 80 µm
общо - 180 µm
Освобождаваща лентичка – хартиена
Цвят – черен
Срок на годност – 12 месеца от датата на производство, ако се
съхранява в оригинални кашони при 21°С и 50% отн. влажност

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адхезия към неръждаема стомана – 3.5 N/10mm
Здравина на адхезията – средна
Устойчивост на температура: от -30°С до +75°С
Устойчивост на разтворители – добра
Устойчивост на UV лъчи – добра

ТЕХНИКА НА НАНАСЯНЕ
Прилепването зависи от контакта между повърхността и лентата. Здравото притискане на лентата към повърхността гарантира здравина на прилепването.
За постигане на оптимално прилепване повърхностите трябва да сухи, чисти и равни. Подходящ почистващ разтворител е изопропилов алкохол.
Идеалната температура за полагането е от +21°С до +38°С. Не се препоръчва полагане при температура под +10°С, но при спазване на предписанията се постигат напълно задоволителни резултати и при тази температура.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Подходяща за повърхности, които са черни.
Осигурява надеждно снаждане.


 
Copyright ® 2006 Design by Mercho & Талибов