sefrserwe
 
ОПИСАНИЕ
HOTTIX не съдържа разтворител, еднокомпонентен изолатор, който се топи
при висока температура, на основа бутил каучуков полиизобутилен.
HOTTIX има качества и може да се обработва като “hot melt” термопластичен материал:
- манипулация (нанасяне) – в течно състояние, разтопен при висока температура;
- втвърдява се при охлаждане – до твърда пластико-еластична маса при стайна температура;
- с полученото изделие може да се борави след около 5 минути след нанасянето.
Окончателно втвърдяване се получава след 24 часа при стайна температура.

. ПРИЛОЖЕНИЕ
За изработка на стъклопакети.HOTTIX се използва за “вторична изолация” при стъклопакети.
Методът “двойна бариера” изисква използването на първично запечатване с полиизобутилен със запоен, заварен или бутил инжекционно нанесени ъгли върху дистанционера. Продуктът има отлично прилепване върху стъкло без нанасяне на основа.
 
Copyright ® 2006 Design by Mercho & Талибов