sefrserwe
 
PUR Cleaner – 5.30

ПРИЛОЖЕНИЕ на Zwaluw PUR Cleaner (Чистител за пяна)
Zwaluw PUR Cleaner (Чистител) се използва за да се отстранят петна и остатъци от едно- и дву-компонентна ПУ Пяна.
Това може да се направи, докато пяната е все още прясна. Втвърдената пяна не се разтваря и може да се отстрани само механично.
Zwaluw PUR Cleaner (Чистител) е подходящ също и за почистване на вътрешната част на Пистолети за Пяна.


ОПАКОВКА
Метални флакони от 500 мл. с комбиниран адаптер. С помощта на този адаптер, флаконът може да се използва и ръчно, и с Пистолет за Пяна.

БЕЗОПАСНОСТ
Информационни листи за безопасност се предоставят по желание.

ГАРАНЦИЯ
Den Braven Sealants гарантира, че продуктът отговаря, докато е в срок на годност,на спецификацията.
Отговорността в никакъв случай не надхвърля тази, фиксирана в нашите Условия на продажба.
Den Braven Sealants не носи отговорност за инцидентни или последващи повреди.

ОТГОВОРНОСТ
Цялата предоставена информация е резултат от нашите тестове и опит и е от общ характер.
Въпреки всичко тя не включва някаква отговорност.
Задължение на потребителя е да определи чрез собствен тест дали продуктът е подходящ за неговите нужди.
 
Copyright ® 2006 Design by Mercho & Талибов