sefrserwe
 
Zwaluw IG - Silicone - 4.84

ОПИСАНИЕ
Zwaluw IG-Silicone е високомодулен еднокомпонентен силиконов изолатор с неутрална система на втвърдяване, предназначен за поставяне на изолационни стъкла и стъклопакети, където се използва методът “двойна бариера”.
След нанасянето силиконът се втвърдява много бързо като взаимодейства с атмосферната влага и образува здрава силиконова изолация.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Zwaluw IG - Silicone трябва да се използва като “вторичен изолатор” при стъклопакети.
Методът на производство “двойна бариера” изисква използването на поли-изо-бутиленов основен изолатор със запоени, заварени или инжектирани с бутил дистанционерни ъгли.
Продуктът отлично прилепва върху стъкло без праймер /основа/.
Въпреки това, преди използване на закрито, се препоръчва да се направят тестове за прилепване върху желания субстрат.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Zwaluw IG-Silicone не трябва да се използва за системи “единична бариера” при изолационно стъкло и двойно стъкло.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА И ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ
За постигане на добро прилепване стъклото трябва да е идеално чисто.
Дистанционерите трябва да са почистени от масла и други замърсители.

ЦВЯТ
Черен.

ОПАКОВКА
Алуминиево фолио от 600 мл.
 
Copyright ® 2006 Design by Mercho & Талибов